Ayetel Kürsi

Ayetel Kürsi Türkçe Meali –
Latin Okunuşu ve Arapça Okunuşu
Ayetel Kürsi Arapça Orjinal Okunuşu

Ayetel Kürsi Latin Harflerle Okunuşu
Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâtivemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm. AYETEL KÜRSİ TÜRKÇE MEALİ – TÜRKÇE ANLAMI Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.) O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar, O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.

“Ayetel Kürsi” üzerine 2 yorum.

 1. konu içeriği güncellenmiştir.

  ayetel kürsi indir
  ayetel kürsi arapça
  ayetel kürsi türkçe
  ayetel kürsi faydaları
  ayetel kürsi fazileti
  ayetel kürsi dinle
  ayetel kürsi arapçası
  ayetel kürsi arapça yazılışı

Bir cevap yazın