türk porno

Dinimiz İslam

Category

Gusül Abdesti Nasıl Alınır? (Video)

Gusül Abdesti her Ergen birey için Farzdır . Gusül abdesti almayan bir insan ”pis” gezmektedir Hangi durumlarda boy abdesti alınacağı konusuunu detaylı olarak başka bir makalede inceleyeceğiz Gelelim Gusül abdesti yani boy abdesdtinin nasıl alınacağını bu animasyonla görelim...

”Sıcakta Oruç Tutamıyorum” Diyenlere

Ramazan ayının yaz aylarına gelmesi bir çok insanın ”Sıcakta oruç tutamıyorum ; Başım dönüyor vb bahanelere bürünmesine sebep oldu. Peki sıcak havalar Ramazan ayındaki oruç için engel mi? Ayet-i Kerimede Allah (c.c) Şöyle buyurdu ”De ki Cehennem Daha sıcak” Bu videoyu izlemektede fayda var sanırım buyrun....

Kunut Duaları

Kunut Duaları Arapça Orjinal Metin Latin Harflerle Okunuşu ve Türkç Kunut Duaları 1 ; Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdik. Ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleykel-hayra küllehü neşkürüke ve lâ nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük. TÜRKÇE MEALİ Kunut Duaları Anlamı: Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız.   KUNUT DUALARI 2 ; Okunuşu; Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsalli ve nescüdü...

Ayetel Kürsi

Ayetel Kürsi Türkçe Meali – Latin Okunuşu ve Arapça Okunuşu Ayetel Kürsi Arapça Orjinal Okunuşu Ayetel Kürsi Latin Harflerle Okunuşu Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâtivemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm. AYETEL KÜRSİ TÜRKÇE MEALİ – TÜRKÇE ANLAMI Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir...

Ramazan Ayı ile ilgili Hadis-i Şerif

Mübarek ramazan ayı ile ilgili Peygamber efendimizin nakletmiş olduğu Hadis-i Şerif ; Resûllullah Aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki; Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allahü teâlâ, size Ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin (Kadir gecesinin) hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır. | Hadis-i Şerif, Nesai – [34]...

Kimler Oruç Tutamaz? Oruç Kimlere Farz Değildir?

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte bir çok dini sualler etrafta dolaşırken bilgim doğrusunda sizlerle bir kaç şey paylaşmak istiyorum Paylaştığım tüm dini paylaşımlarda yaptığım gibi bundada ayet ve hadisleri göstermek istiyorum Kimler Oruç Tutamaz? Orucun bahanesi nedir? Oruç tutmayacak kişi imkanı varsa mutlaka kaza yapmalıdır Beş kimse, imkân bulduğunda kaza etmek üzere Ramazan orucunu tutmayabilir, tutmakta ise bozabilir. 1. Oruçla hastalığının uzamasından ya da artmasından korkulan hasta. “Ey inananlar! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, Allâh’a karşı gelmekten sakınasınız diye, size de sayılı günlerde farz kılındı. İçinizden hasta olan veya yolculukta bulunan, tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde tutar. Oruca dayanamayanlar, bir düşkünü doyuracak kadar fidye verir. Kim gönülden iyilik yaparsa,...