Kimler Oruç Tutamaz? Oruç Kimlere Farz Değildir?

tarafından
46
Kimler Oruç Tutamaz? Oruç Kimlere Farz Değildir?

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte bir çok dini sualler etrafta dolaşırken bilgim doğrusunda sizlerle bir kaç şey paylaşmak istiyorum

Paylaştığım tüm dini paylaşımlarda yaptığım gibi bundada ayet ve hadisleri göstermek istiyorum

Kimler Oruç Tutamaz? Orucun bahanesi nedir?

Oruç tutmayacak kişi imkanı varsa mutlaka kaza yapmalıdır

Beş kimse, imkân bulduğunda kaza etmek üzere Ramazan orucunu tutmayabilir, tutmakta ise bozabilir.
1. Oruçla hastalığının uzamasından ya da artmasından korkulan hasta.

“Ey inananlar! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, Allâh’a karşı gelmekten sakınasınız diye, size de sayılı günlerde farz kılındı. İçinizden hasta olan veya yolculukta bulunan, tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde tutar. Oruca dayanamayanlar, bir düşkünü doyuracak kadar fidye verir. Kim gönülden iyilik yaparsa, o iyilik kendisinedir. Eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha iyidir.” buyrulmaktadır

Bakara 2/183-184

2. Sefere çıkan kimse.

Hz. Peygamber, Mekke’nin fethi için sefere çıktığında oruçlu iken, Kedîd denilen yere varınca orucunu bozmuştur.

Kaynak: Buharî, Savm, 34; Müslim, Sıyam, 15

3. Güç yetiremiyen yaşlılar

(Bunun delili Bakara Sûresinin 184. Âyetidir.)

4. Kendine ya da çocuğuna zarardan korkulan hamile kadın,

5. Kendine ya da çocuğuna zarardan korkulan emzikli kadın.

Şüphesiz Allah (Azze ve Celle), yolcu (nun boynun) dan dört rek’atli farz namazın yansını in­dirmiş ve yolcu, hâmile ve süt emzirenin boyunlarından orucu indir­miştir.

Kaynak: Nesâî, Sıyam, 50-51, 62; İbn Mace, Sıyam,3

Ve Allah, herşeyi en iyi bilendir.